Agenda Naturalista

El recull més ampli i actualitzat d’activitats d’estudi, conservació, aprenentatge i gaudi respectuós de la natura de Catalunya organitzades per tot tipus d’associacions, entitats i institucions. Forma part de la web d’OxigeNATs des de la tardor de 2021, i és promocionada periòdicament a través de les xxss d’OxigeNATs. Totes les activitats són indexades i cercables per tipus, comarca i data o període d’execució.

Anar a l'Agenda

Període

Setembre 2021 -

Crèdits

Toni Llobet: concepte, disseny gràfic, producció
Júlia Alcaraz: concepte, manteniment -2021-, xxss (primer semestre 2022)
Jacobo Krauel: manteniment -2022- i xxss (a partir de desembre de 2022)
Eloi Rovira: programació i disseny web
Eva Colomina: disseny web