Estat Natura 2020

Sèrie de 10 vídeos sobre l’estat de la natura a Catalunya 2020, centrats en el treball homònim, per a l’Observatori de la Natura i la Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya. S’hi ha una síntesi dels continguts de l’informe ENC2020, per ambients -litoral, boscos, ambients agrícoles, aigües continentals-, amb la intervenció d’experts en cada àmbits. Produïda amb la supervisió tècnica del CREAF, el CTFC i la Generalitat de Catalunya.

Període

Producció durant el segon semestre de 2021 i finalització el primer semestre de 2022.

Crèdits

Toni Llobet: concepte, coordinació, guions, gravació, edició, suport en grafisme
Eva Colomina: producció, gravació, edició, grafisme
Júlia Alcaraz: suport en guions i coordinació, locució
Noemi Roset: suport en gravació
Cristina Palés: coordinació Generalitat de Catalunya, supervisió de guions
José Luis Ordóñez: coordinació CREAF, supervisió de guions
Núria Pont: coordinació CTFC, supervisió guions